Test numeričkog rezoniranja (NRT)

Izmjerite numeričku inteligenciju Vaših kandidata i Vašeg tima Testom numeričkog rezoniranja. Zatražite besplatan login i isprobajte ovaj test odmah.

Zatražite besplatan login
ŠTO MJERI TEST NUMERIČKOG REZONOVANJA?

Test numeričkog rezonovanja (NRT) je test numeričke inteligencije koji se očituje u sposobnosti razumijevanja kvantitativnih koncepata i manipuliranja numeričkim simbolima. Ljudi s visokom numeričkom inteligencijom dobro razumiju osnovna matematička načela, uspješno rade s brojevima i koriste te sposobnosti za rješavanje praktičnih problema koji zahtijevaju korištenje brojeva i/ili njihovih međusobnih odnosa u bilo kojem obliku.

WHO DO WE RECOMMEND IT FOR?

Test se popunjava online na našoj plaformi koja je jednostavna za korištenje. NRT se sastoji od 16 numeričkih problema koje je neophodno riješiti u roku od 26 minuta.

WHAT IS NUMERICAL REASONING TEST?

NRT doznaje razinu numeričke inteligencije putem 16 zadataka, pri čemu je zadatak testirane osobe razumjeti upute, pročitati tražene podatke iz tablice i/ili grafikona i potom te informacije upotrijebiti na način koji mu/ joj odgovoriti na pitanje. Test pretpostavlja samo poznavanje četiri osnovne aritmetičke operacije (+, -, *, /) i razumijevanje nekoliko osnovnih matematičkih koncepata kao što su na primjer postotak ili omjer vrijednosti. To znači da je glavna razlika u izvedbi testiranih ljudi uglavnom rezultat učinkovitosti koju su sposobni koristiti za razumijevanje matematičke suštine danog zadatka, čitanje ključnih informacija iz tablice i/ili grafikona i identifikaciju ispravnog reda matematičkih operacija koje treba izvršiti.

Kako funkcionira test numeričkog zaključivanja?

1

Testiranje se može provesti u domu kandidata ili u kontroliranim uvjetima. Test i izvještaji dostupni su na engleskom jeziku, ali i na brojnim jezicima srednje i istočne Europe (češkom, nemačkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, rumunskom, ruskom itd.).

2

Test se popunjava online na našoj plaformi koja je jednostavna za korištenje. NRT se sastoji od 16 numeričkih problema koje je neophodno riješiti u roku od 26 minuta.

3

Automatski generirani izvještaji za kandidate i za naručitelje testiranja. Rezultati na testu se porede sa normativnom grupom koju čini više od 800 osoba.

Primjer stavke 1

Zadatak ispitanika je da analizira brojčane podatke iz tablice i / ili grafikona, pročita pitanje i da na kraju izabere jedan točan odgovor od osam ponuđenih opcija (a-h). Za izračun odgovora, ispitanici mogu koristiti svoj kalkulator, papir i olovku. Ukoliko nemaju pristup ovim pomagalima, mogu koristiti njihove elektroničke verzije unutar online platforme za testiranje.

Kako NRT pomaže organizaciji i zaposlenicima?

1

Svrhe selekcije

Najkorisniji je u situacijama kada želite procijenite razinu sposobnosti kandidata da se efektivno nosi sa numeričkim problemima koji su ujedno i važan dio posla koji želi dobiti.

2

Ciljna grupa

NRT je pogodan za poslove za koje je važna sposobnost analiziranja i tumačenja brojčanih podataka u radu s proračunom, ekonomskim pokazateljima, poslovnim planovima, računovodstvenim sustavima, (kao primjerice za pozicije financijskog savjetnika, prodavca, financijskog menadžera, računovođe, analitičara podataka itd.)

3

Povećanje uspješnosti zaposlenika

Inkorporiranjem NRT rezultata u Vaše procese donošenja odluka pri zapošljavanju, povećavate šanse da će izabrani kandidati uspješno obavljati svoj posao ukoliko taj posao podrazumijeva rješavanje numeričkih problema.

Zatražite besplatan login

U potrazi ste za kognitivnim testovima?

Pogledajte testove koje je razvio Assessment Systems International. Zatražite besplatnu prijavu za svoju tvrtku ili nas kontaktirajte za više informacija.