Test dijagramskog rezonovanja (DRT)

Kako u današnjem svijetu postaje sve složenije i kognitivno zahtjevnije, sve je veća potražnja za zaposlenicima koji imaju unutarnje resurse potrebne za uspješno suočavanje s ovom stalno rastućom složenošću. Test dijagramskog rezonovanja (DRT) omogućuje mjerenje jedne od najvažnijih psiholoških kvaliteta koje poboljšavaju sposobnost zaposlenika da upravljaju složenošću i zamršenim kognitivnim oblastima modernih poslova.

Zatražite besplatan login
ŠTO MJERI DIJAGRAMSKO REZONOVANJE?

DRT mjeri opću mentalnu sposobnost (GMA). GMA je jedan od najboljih pokazatelja uspješnosti posla i obuke za različite vrste poslova.

„koje, između ostalog, uključuje sposobnost zaključivanja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog razmišljanja, shvaćanja složenih ideja, brzog učenja i učenja iz iskustva” (Gottfredson, 1994., str. 13)

KOME JE NAMIJENJEN?

DRT se može koristiti kao samostalna mjera u opsežnom programu zapošljavanja ili kao jedna od metoda koja se koristi u završnim krugovima procesa selekcije i prikladna je za poslove veće složenosti (npr. menadžeri i stručnjaci). To je povoljan omjer cijene i učinkovitosti u usporedbi s drugim metodama odabira.

ŠTO JE TEST DIJAGRAMSKOG REZONOVANJA?

TEST DIJAGRAMSKOG REZONOVANJA (DRT) mjeri sposobnost brzog učenja i identificiranja logičkih pravila te njihove primjene u procjeni situacije i rješavanju problema. Predviđa učinak na pozicijama koje zahtijevaju dobro strateško i analitičko razmišljanje – sposobnost brzog shvaćanja šire slike i razumijevanja implikacija danih ograničenja (npr. menadžeri, programeri, voditelji projekata, analitičari itd.).

Kako funkcionira test dijagramskog rezonovanja?

1

Testiranje od doma ispitanika ili u kontroliranim uvjetima testiranja. Dostupan na više od jezika (npr.: engleski, češki, njemački, mađarski, poljski, srpski, slovački, rumunjski, ruski itd.).

2

Ispunite online na našem korisničkom interfejsu. DRT se sastoji od 24 logička zadatka podijeljena u 6 blokova i 2 podtesta s vremenskim ograničenjem od 18 minuta.

3

Automatski generirano izvješće s povratnim informacijama i za ispitanika i za korisnika. Rezultati testa uspoređuju se s lokalnom ili međunarodnom normom skupine od više od 4000 pojedinaca.

Primjer stavke 1

U ovoj vrsti ispitnih zadataka ispitaniku se prikazuje informacijska ploča koja opisuje nekoliko operatora (pravila) i ploča s nekoliko primjera koji ilustriraju način na koji ti operatori mijenjaju slijed znakova (slova i brojeva). Na temelju tih informacija njegov/njezin zadatak je zamijeniti jedan ili više upitnika (?) koji predstavljaju nedostajuće ULAZE, OPERATORE ili IZLAZE jednim od predloženih rješenja.

Primjer stavke 2

U ovoj vrsti ispitnih zadataka ispitaniku se prezentiraju dijagrami koji pokazuju učinke operatora (pravila) na različite apstraktne oblike. Zadatak ispitanika je iz ovih dijagrama najprije izvesti funkciju pojedinih operatora, a zatim na temelju tog znanja upitnike (?) koji predstavljaju nedostajuće IZLAZE zamijeniti jednim od ponuđenih rješenja.

Kako će DRT pomoći organizaciji i zaposlenicima?

1

Svrhe selekcije

Najkorisniji je u situacijama kada želite procijeniti kolika je kognitivna snaga kandidata i procijeniti jesu li njegove intelektualne sposobnosti dovoljne za vođenje posla kojem teži.

2

Ciljna grupa

DRT je prikladan za poslove veće složenosti (npr. inženjeri, IT, stručnjaci itd.).

3

Povećanje uspjeha zaposlenika

Uključivanjem rezultata DRT-a u proces odlučivanja o zapošljavanju možete povećati izglede da će odabrani kandidati uspješno obaviti svoj posao.

Zatražite besplatan login

U potrazi ste za kognitivnim testovima?

Pogledajte testove koje je razvio Assessment Systems International. Zatražite besplatnu prijavu za svoju tvrtku ili nas kontaktirajte za više informacija.