Test apstraktnog rezoniranja(ART)

Test apstraktnog rezonovanja (ART) pomaže identificirati one kandidate koji ispunjavanju najosnovnije zahtjeve.

Kada poslodavci traže nove zaposlene, oni traže četiri temeljne značajke:

Inteligencija

Energija

Integritet

Intelligence

Interpersonalna inteligencija

Zatražite besplatan login
ŠTO MJERI TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA (ART)?

ART mjeri Opću mentalnu sposobnost (General Mental Ability – GMA). GMA jest jedan od najboljih prediktora uspješnosti na različitim vrstama poslova.

“Opća mentalna sposobnost, između ostalog, uključuje sposobnost rezoniranja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog mišljenja, razumijevanja kompleksnih ideja, brzog učenja i učenja iz iskustva” (Gottfredson, 1994, str. 13)

U KOJIM SITUACIJAMA PREPORUČUJEMO OVAJ TEST?

ART pogodan je za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na početne pozicije (u proizvodnji, uslugama, asistenciji, uredskom poslovanju), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti). U poređenju s drugim alatkama za odabir, na ovaj način dobit ćete najbolji mogući rezultat u odnosu na uložen novac.

ŠTO JE TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA?

TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA (ART) neverbalni je matrični test koji mjeri Opću mentalnu sposobnost i ima visoku valjanost kao prediktor učinka na poslovima u raznim oblastima i svih razina složenosti. Drugim riječima, ART mjeri sposobnost induktivnog zaključivanja, tj. sposobnost osobe da identificira šablone i pravilnosti i da ih primijeni kako bi rješavala dane zadaće. Osobe s iznadprosječnom sposobnošću induktivnog rezoniranja u stanju su izvesti pravila i učiti iz svojeg iskustva i donijeti zaključke o posljedicama svojeg budućeg ponašanja. Takve su osobe obično dobre u rješavanju problema, logično i jasno razmišljaju, brzo uče i donose dobre odluke. Sve su ove kakvoće presudne za skoro svaki posao, ali postaju važnije kako se povećava složenost posla.

Kako funkcionira Test apstraktnog rezoniranja?

1

Testiranje se može provesti u domu kandidata ili u kontroliranim uvjetima. Test i izvješća dostupni su na engleskom jeziku, ali i na brojnim jezicima srednje i istočne Europe (češkom, nemačkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, rumunskom, ruskom itd.).

2

Test se popunjava online na našoj plaformi koja je jednostavna za uporabu. ART se sastoji od 23 neverbalna logična problema koje je potrebno riješiti u vremenu od 25 minuta.

3

Izvještaj se automatski generira za kandidate i za naručitelje testiranja. Rezultati na testu uspoređuju se s lokalnom ili međunarodnom normativnom skupinom koju čini više od 200 osoba.

A testee is presented with a set of figures which are arranged according to a certain rule. His/her task is to reveal the rule and by applying the rule replace question marks (?) by some of the offered figures.

Kako ART pomaže tvrtki i zaposlenicima?

1

Svrhe selekcije

Najkorisniji je u situacijama kada želite procijeniti spoznajne sposobnosti kandidata i zaključiti imaju li dostatne intelektualne sposobnosti za obavljanje poslova za koje apliciraju.

2

Ciljna skupina

Podesan za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na početne pozicije (u proizvodnji, uslugama, asistenciji, uredskom poslovanju), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti).

3

Povećanje uspješnosti zaposlenika

Inkorporiranjem ART rezultata u Vaše procese donošenja odluka prilikom zapošljavanja, povećat ćete šanse da će odabrani kandidati uspješno obavljati svoj posao.

Zatražite besplatan login

U potrazi ste za testom Kognitivne procjene?

Pogledajte testove razvijene od strane Assessment Systems International. Zatražite besplatan login za Vašu tvrtku ili nas kontaktirajte za više informacija.