Ovlašteni distributer Hogana

Safe System

Što je sigurnosni sustav?

Sigurnost počinje s vašim zaposlenicima

Inženjerska industrija, prijevoz, oružane snage i policija: u nekim oblastima i branšama, poput spomenutih, ne treba testirati estetiku ili kreativnost jer sigurnost jest najvažniji kriterij. Stoga, važno je provjeriti samosvjesnost, preciznost i pažljivost zaposlenih, uzimajući u obzir da je sigurnost utkana u osobnost radnika i nije u njegovom vidljivom ponašanju. I zato, umjesto mjerenja tolerancije na monotoniju ili vještine pažnje, vjerujemo da je daleko znanstveno utemeljenije i orijentirano prema budućnosti, ispitivati duboko ukorijenjene značajke osobnosti. Na ovaj će način rezultati biti precizniji i pouzdaniji.

Koji su elementi sigurnosnog sustava?

Trening o sigurnosti na radu pomaže zaposlenima, međutim, ne daje informacije o tome na koji način svaka individua doprinosi sigurnosti. Zbog toga, svaki ovakav program ima ograničen uspjeh i rezultate. Tradicionalan pristup sigurnosti fokusiran je na sustav, a ne na ljude. Kreiranjem klime sigurnosti stavlja se akcent na ljude, a ne na sustave i procese. Hogan Sigurnosni sustav model pruža alatke koje su nužne za izgradnju i održavanje kulture sigurnosti unutar organizacije.

Model Hogan Safe System pruža alate potrebne za izgradnju i održavanje kulture sigurnih radnih praksi. Tri komponente Safe System-a su:

Istraživanje  o klimi sigurnosnog sustava – pruža povratne informacije o percepciji sigurnosti na svim razinama u organizaciji i daje rezultat o općoj ocejni sigurnosti u tvrtki.

Hogan procjena sigurnosti evaluira zaposlene i kandidate za poziciju u odnosu na rezultate u šest dimenzija koje se odnose na sigurnosno ponašanja i pruža vrijedne informacije u cilju kreiranja što sigurnije poslovne okoline. Hoganovo izvješće o sigurnosti  razvijeno je  sukladno potrebama klijenata i bazirano na rezultatima našeg obujmnog istražiteljskog iskustva.  Izvješće je jednostavano i lako za razumijevanje, a testiraju se samo značajke osobnosti koje su u izravnom odnosu sa sigurnosnim ponašanjem. Ove značajke stabilne su  i daju sliku o stavovima osobe prema sigurnosti, a rezultati su pouzdaniji od drugih vrsta mjerenja. Test sigurnosti nije običan test osobnosti jer su određene osobine poželjne u drugim poljima rada, dok u smislu sigurnosnog ponašanja predstavljaju rizike.  Dimenzije koje su nabrojane u nastavku predstavljaju nužnost u mjerenju sigurnosnog ponašanja:

  • Prkosan – Suradljiv (Defiant – Compliant)
  • Paničan – Čvrst (Panicky – Strong)
  • Razdražljiv – Raspoložen (Irritable – Cheerful)
  • Dekoncentriran – Promišljen (Distractible – Vigilant)
  • Nesmotren – Oprezan (Reckless – Cautious)
  • Arogantan – Može se trenirati (Arrogant – Trainable)

Proces Coaching Sigurnosnog sustava pruža menadžmentu povratne informacije, utemeljene na podacima, o tome što je potrebno kako bi se izgradila i održala kultura sigurnosti unutar tvrtke.

Na koji način sigurnost pomaže Vašoj tvrtki?

Odabir ili procjena: Rezultati Sigurnosnog izvještaja mogu doprinijeti odlukama o “zelenom ili crvenom svjetlu” pri odabiru osoblja, a također su korisni u procjeni zaposlenika koji već rade. U ovom slučaju nalazi se mogu koristiti kao alat za odabir sudionika za sigurnosnu obuku, jer na taj način možemo preciznije odrediti koga i kakvu sigurnosnu komponentu treba poboljšati. Zahvaljujući ovom izvještaju obrazovanje i obuka bit će isplativiji.

Smanjiti broj nesretnih slučajeva ili krađa: Bez obzira na to koja vrsta štete prijeti tvrtki, Hogan Safety izvještaja ukazuje na slabosti ili potencijale zaposlenika. Kada istražujemo stavove zaposlenih po pitanju sigurnosti i kada ih pokušavamo izgraditi, smanjujemo bilo izravne (npr. osiguranje, naknade) ili neizravne troškove (loš PR, fluktuacija radne snage)

Hogan Safe Systems izvještaji

Izvještaji SafeSystems za selekciju
Izvještaji SafeSystems za razvoj

Neki od naših klijenata koji koriste Hoganove procjene

Koristimo HPI, HDS i MVPI kako bismo podržali svoje odluke jer vjerujemo da su Hogan testovi valjani i pouzdani alati koji mogu pomoći u smanjenju troškova i čine proces selekcije i razvoja jednostavnijim i bržim.

Tesco

Delhaize Srbija koristi alate Hogan Assessment Systems u našoj svakodnevnoj praksi ljudskih resursa u svrhu odabira i razvoja zaposlenika jer je to skup psihometrijskih alata koji je vrlo prediktivan i koristan iznad svega.

Delhaize Group

Jedinstven pristup njihovog savjetodavnog tima, prilagodba procesa testiranja i korištenje Hoganovih testova i izvještaja zaista su ostavili veliki dojam na nas, a rezultirali su usvajanjem učinkovitih praksi zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa.

T-Mobile

Vjerujemo da su Hoganovi testovi korisni, valjani i pouzdani alati. Uz pomoć ovih izvještaja poboljšat ćemo naše HR sustave i procese. Cijenimo psihometrijsku pozadinu Hoganovih metoda i koristimo se ovim testovima u odabiru novih zaposlenika ili razvoju našeg osoblja.

Sanofi