Hogan Authorised Distributor

Hogan certifikacija

Hogan certifikacijski trening

UČI SUDIONIKE KORISTITI TRI HOGANOVA INVENTARA

1. HOGANOV INVENTAR OSOBNOSTI (HPI) govori nam o osobnim karakteristikama koje pomažu ili otežavaju slaganje sa drugima i postizanje osobnih i poslovnih ciljeva.

2. HOGAN RAZVOJNI INVENTAR (HDS) identificira čimbenike koji ometaju uspjeh u karijeri (tj.management fit).

3. INVENTAR MOTIVA, VREDNOSTI, PREFERENCIJA (MVPI) koji procjenjuje poslovne pokretače i temeljne vrijednosti za individualno uklapanje unutar korporativne kulture (tj. organizacijsko uklapanje).

Uključuje mnoge vrijedne pogodnosti za svakog sudionika

 • Besplatna samoprocjena na tri inventara ličnosti i jednočasovan fidbek s ovlaštenim Hogan konzultantom.
 • Popunjavanje inventara (HPI, HDS, MVPI) se vrši online i izvještaji se dobivaju na e-mail.
 • Tiskana kopija Hogan vodiča
 • Tumačenje Hogan rezultata pod supervizijom ovlaštenog konzultanta.
 • Trodnevna certifikacija koju drže certificirani treneri sa dugogodišnjim iskustvom u administraciji i interpretaciji Hogan alata.

Poboljšava interpretacijske vještine svakog sudionika

 • Sudionici sprovode detaljnu analizu i interpretaciju rezultata procjene na osnovu različitih simulacija i realnih studija slučaja.
 • Sudionici bivaju upoznati sa najboljim praksama u korištenju i interpretaciji alata.
 • Na temelju uspješne demonstracije teorijskog poznavanja Hogan alata, kao i na temelju potvrđene uspješnosti u davanju fidbekova, polaznik postaje certificirani Hogan korisnik.

Certifikat se dodjeljuje polazniku koji ispuni sve obaveze predviđene programom (pismena tumačenja Hogan profila i usmeno davanje fidbeka) bez obzira na njegovu/njenu profesiju, zvanje ili sveučilišno obrazovanje.

Uspješni polaznici dobit će priliku proširiti svoje konzultantske usluge poznavanjem Hogan inventara i izvještaja dobivenih tijekom obuke. Ovu priliku mogu koristiti za obuku, treniranje te organizacijski i grupni razvoj, bilo kao unutarnji ili vanjski konzultant.

SLJEDEĆI DATUMI CERTIFIKACIJA

Beograd, Srbija

12 – 14. oktobar, 2022

14 – 16. decembar, 2022

Kontaktirajte nas za više informacija o certifikaciji na adria@asystems.as

Obuka uključuje:

 • Ispunjavanje sva tri testa osobnosti
  hogan assessment tests
 • Osobni fidbek
 • Hogan vodič
Certifikacijski treninzi
Prijava

Choose your country for international workshops

Naši klijenti koji koriste Hogan Assessments

Koristimo HPI, HDS i MVPI kako bismo podržali svoje odluke jer vjerujemo da su Hogan testovi valjani i pouzdani alati koji mogu pomoći u smanjenju troškova i čine proces selekcije i razvoja jednostavnijim i bržim.

Tesco

Delhaize Serbia koristi Hogan Assessment alate u svakodnevnoj HR praksi za odabir i razvoj zaposlenika jer predstavlja skup psihometrijskih alata koji imaju snažnu prediktivnu moć.

Delhaize Group

Jedinstven pristup tima konsultanata, prilagođavanje procesa testiranja i upotreba Hogan testova i izveštaja je zaista ostavilo utisak na nas i rezultiralo usvajanjem uspešnih praksi selekcije i razvoja.

T-Mobile

Vjerujemo da su Hoganovi testovi korisni, valjani i pouzdani alati. Uz pomoć ovih izvješća poboljšat ćemo naše HR sustave i procese. Procjenjujemo psihometrijsku pozadinu Hoganovih metoda i koristimo te testove u odabiru novih zaposlenika ili u razvoju našeg tima.

Sanofi