Satisfaction Surveys

Što je anketa o zadovoljstvu?

Anketa o zadovoljstvu može vam pomoći razumjeti mrežu društvenih odnosa u vašoj organizaciji. Riječ je o anonimnoj anketi među zaposlenicima kojom se mapira njihovo ukupno zadovoljstvo poslom (okruženjem).

Kako funkcionira ovo rješenje?

 • Provodimo detaljnu studiju okruženja vaše tvrtke odabirom naših unaprijed pripremljenih upitnika ili upitnika dizajniranih za vaše potrebe.
 • Distribuiramo i preuzimamo upitnike izravno u vašoj tvrtki.
 • Analiziramo odgovore i pripremamo sažetak ankete, uključujući sve važne nalaze, kao i Executive Summary.
 • Predstavljamo vam rezultate te odgovaram o na sva pitanja i savjetujemo vas o primjeni promjena.

Kako će anketa o angažiranosti pomoći tvrtki i zaposlenicima?

Tvrtka će dobiti složenu sliku o tome što zaposlenici u različitim područjima rada cijene, a što je nepoželjno:

 • utvrđivanje čimbenika koji utječu na (ne)zadovoljstvo
 • pravovremeno prepoznavanje potencijalnih rizika fluktuacije osoblja
 • prepoznavanje “zagušenja” u internoj komunikaciji
 • slika mišljenja zaposlenika o programima bonusa / poticaja
 • subjektivno mišljenje zaposlenika o menadžmentu.

Kako vam Assessment Systems može pomoći pri uporabi ankete o zadovoljstvu?

 • Fleksibilnost odgovora na vaše zahtjeve
 • Monitoring područja koja vas najviše zanimaju.
 • Povjerljivost podataka, 100% anonimnost svih ispitanika.
Želite li dobiti više informacija?
Kontaktirajte nas