Metodologija i opus treninga mekih vještina

Trening i razvoj

Trening kakav još niste iskusili! – Kompanija Assessment Systems svjesna je najnovijih trendova i potreba tržišta koje se tiču treninga, svjesna je onoga što zaista stvarno funkcionira u smislu razvoja ljudi i preinačila je način na koji se trening može provoditi. Ako trebate samo povremeni trening u trajanju od 1 ili 2 dana, spremni smo vam ga isporučiti, ali ako tražite najbolji ROI, steknite uvide u naš potpuno novi sustav.

 • Imamo 5+1 različitih setova tema za trening. Teme su grupirane u setove na temelju učinaka i vrste kompetencija koje žele razviti kod sudionika. Svaka grupa ima najmanje tri podteme, koje se mogu tražiti zasebno, no predlažemo da se usredotočite na njih zajedno jer imaju sličnu pozadinu u osobnosti i motivatorima, a njihovi se učinci mogu zbrajati.
 • Imamo 4 različite vrste metoda treninga mekih vještina.

Kratak trening

Ovaj trening je za iskusnu publiku koja zna nešto o temi, već je morala vježbati danu vještinu, ali trebaju najnovije trendove i žele proširiti svoj pogled novim aplikacijama. Stoga vas ovaj trening opskrbljuje značajnim teorijama, činjenicama i prilikama da steknete stvarno iskustvo tijekom pola dana ili tijekom kratke individualne mentorske sesije. Radoznali su dobrodošli!

Klasičan trening

This training represents the typical way of skill development as it takes usually one or two days to complete and guide you through a fair amount of theories with a massive number of exercises to acquire some selfexperience and try yourself regarding the given skills. Games and active participation guaranteed! Ovaj trening predstavlja tipičan način razvoja vještina, jer obično je potreban jedan ili dva dana da se dovrši i upoznaje vas sa više teorija uz veliki broj vježbi kako biste stekli vlastitog iskustva i isprobali se u danim vještinama. Igre i aktivno sudjelovanje zajamčeni!

Kombinirani trening

This training combines the classic way with individual focused development. In case you are not a believer of mastering a skill in 2 days, in this version we provide you our trainers to escort you after the training, actualize the skills you have learnt about and discuss your real-life challenges and experience. You will go through group workshops and then short individual coaching/mentoring cycle. Something you will not forget!Ovaj trening kombinira klasičan način s individualnim fokusiranim razvojem. U slučaju da ne vjerujete u svladavanje vještine u 2 dana, u ovoj verziji obezbjeđujemo vam prisustvo naših trenera koji će vas pratiti nakon obuka, aktualizirati vještine o kojima ste naučili i razgovarati o vašim izazovima i iskustvima iz stvarnog života. Proći ćete kroz grupne radionice, a zatim kroz kratki individualni ciklus coachinga/mentoriranja. Nešto što nećete zaboraviti!

Leadership Akademija

Cjeloviti program koji daje priliku za razvoj lidera i talenata kroz brojne treninge koji će ih oboružati svim potrebnim vještinama kpotrebnim u ulogama nadređenih. Za vas dizajniramo i krojimo cjeloviti tečaj, uključujući procjene, povratne informacije, dane obuke, praćenje, domaće zadaće i ponovno mjerenje. Cjelina je veća od zbroja svojih dijelova!

Zašto Assesment Systems?

SAMOSVIJEST

 • Samopriznavanje i psihologija komunikacije
 • Rad s kupcima: obrada emocija
 • Tipologija komunikacije: Upotreba u prodaji
 • Samosvijest o liderstvu

MOTIVACIJA

 • Motivacija u svakodnevnoj radnoj praksi
 • Karakteristike osobne motivacije
 • Želja, energija i svrha
 • Odgovornost i angažiranost
 • Samorazvoj i razvoj drugih

ORG’L AND POLITICAL SAVVY

 • Ophođenje s ljudima: Učinkovita komunikacija
 • Asertivnost i pregovaranje
 • Interna komunikacija i upravljanje konfliktima
 • Uvjerljiva komunikacija i samoprezentacija
 • Strateško interno komuniciranje

STRATEŠKO RAZMIŠLJANJE I KREATIVNOST

 • Vizije i postavljanje ciljeva
 • Analiza stanja i problema
 • Korištenje izvora
 • Donošenje odluka
 • Evaluacija rezultata

SAMOUPRAVLJANJE I KADROVSKA UČINKOVITOST

 • Samoupravljanje i kontrola volje
 • Upravljanje stresom
 • Upravljanje promenama
 • Upravljanje vremenom

FACILITACIJA – TEHNIKE

 • Timska dinamika: uloga facilitatora
 • Osnovna pravila facilitacije
 • Timsko donošenje odluka
 • Inovativno razmišljanje
Niste pronašli trening koji vam je potreban? Podelite sa nama vaše zahteve i naš tim će to kreirati za vas!
Kontaktirajte nas