Zadovoljni zaposlenici. Zadovoljni klijenti. Uspješan biznis.

Employee Assistance –Program podrške zaposlenima 


Program podrške zaposlenicima je povjerljiv program koji se temelji na dobrovoljnom sudjelovanju stvoren da pomogne zaposlenicima u prevladavanju različitih životnih izazova koji mogu negativno utjecati na radnu učinkovitost, zdravlje i osobnu dobrobit kako bi se optimizirao uspjeh organizacije.

Uobičajeno je da ljudi barem jednu trećinu života provedu na poslu, drugu trećinu u slobodno vrijeme, a trećinu u spavanju. Životni izazovi u bilo kojem od ovih segmenata neminovno utječu i na druge segmente. Oni su nerazdvojni. Dakle, sve probleme treba riješiti prije nego što nam postanu preveliki.

Program podrške zaposlenicima (EAP) vam može pomoći. Ovaj program nudi pomoć u prevladavanju raznih kompliciranih životnih situacija, poput stresnih situacija na poslu, izazova u međuljudskim odnosima, ali i osobnih problema s motivacijom i nesanicom.

Naš Program podrške zaposlenicima može vam pomoći smanjiti troškove uzrokovane fluktuacijom zaposlenika, čestim izostancima, stresom, pogreškama, kašnjenjem i drugim nepoželjnim ponašanjima uzrokovanim osobnim problemima koji utječu na posao koji zaposlenici obavljaju.

Kako EAP funkcionira?

Program podrške zaposlenicima (EAP) temelji se na principu savjetodavnih usluga koje pružaju kvalificirani stručnjaci:

  1. psiholozi, psihoterapeuti, 
  2. odvjetnici i
  3. financijski savjetnici,

uz zajamčenu privatnost i povjerljivost.

Usluge su dostupne svim zaposlenicima uključenim u program kao oblik pogodnosti poslodavca. Zaposlenik kontaktira telefonski ili e-mail centar, a potom se upit prosljeđuje odgovarajućem savjetniku. Usluga se pruža temeljem ugovora između poslodavca i Assessment Systems Adria.

Oblasti Programa podrške zaposlenicima

Program pomoći zaposlenicima (EAP) je povjerljiv, dobrovoljni program koji pomaže ljudima da se nose s različitim životnim izazovima koji mogu negativno utjecati na radnu izvedbu, zdravlje i osobnu dobrobit kako bi se optimizirao uspjeh organizacije. Usluge programa uključuju procjene, savjetovanje i upućivanje na dodatne usluge zaposlenicima u vezi s osobnim i/ili radnim izazovima, kao što su stres, financijski, pravni ili obiteljski problemi, poslovni sukobi te zlouporaba alkohola i drugih supstanci.

Psihološko savjetovanje

Usluge psihološkog savjetovanja pružaju iskusni psiholozi i psihoterapeuti. Vašim zaposlenicima pomažu u rješavanju problema iz različitih sfera privatnog života. Najčešća područja u kojima se javljaju problemi su međuljudski i partnerski odnosi; usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; problemi s roditeljstvom i odgojem djece; situacije koje proizlaze iz brige o starijim roditeljima; stres, kontrola emocija, sukobi; maltretiranje, uznemiravanje itd.

Pravno savjetovanje

Usluge pravnog savjetovanja pomažu vašim zaposlenicima da uz pomoć odvjetnika rješavaju sva pravna pitanja, kao što su razvod, porez, nekretnine, kazneno pravo i potrošačko pravo.

Financijsko savjetovanje

Financijsko savjetovanje pruža smjernice u rješavanju pitanja kredita, štednje, duga, planiranja proračuna, poreza i mirovina. Ove usluge pružaju profesionalni financijski savjetnici.

Radionice

Uz naš Program pomoći zaposlenicima, nudimo i četverosatnu radionicu za zaposlenike vaše tvrtke. Radionica pruža informacije o uslugama programa i bavi se područjima od najvećeg interesa za zaposlenike.

Benefiti naših rješenja

Povećanje produktivnosti

Smanjenje stresa i sukoba na radnom mjestu

Prevencija burnout-a

Smanjenje stope izostanaka s posla

Poboljšanje radne atmosfere i međuljudskih odnosa

Smanjenje stope fluktuacija

Usklađivanje privatnog i poslovnog života

Povećanje angažmana zaposlenika

Unapređenje brenda poslodavca

Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas