Behavioral Event Interview

Što je bihevioralni razgovor?

Bihevioralni razgovor (BEI – Behavioral Event Interview) forma je struktuiranog razgovora najčešće korištenog u procesu odabira zaposlenih. Bazira se na prikupljanju informacija o prijašnjim ponašanjima pojedinca  i temelji se na opće prihvaćenoj činjenici da je najbolji indikator budućeg ponašanja i učinka na poslu upravo njegovo/njezino prijašnje  ponašanje. Ispitivač postavlja pitanja otvorenog tipa i skicira ponašanje pojedinca u situacijama gdje je osoba morala pokazati ključne značajke za dobar učinak na danoj poziciji. BEI struktura rabi model koji se zasniva na četiri točke – situacija, zadatak, akcija, rezultat (STAR model: “S” – situation, “T” – task, “A” – action, “R” result)

Kako BEI funkcioniše?

Intervjuer, bilo član odjela ljudskih resursa ili menadžer, postavlja pitanja otvorenog tipa mapira ponašanje ispitanika u situacijama u kojima on ili ona pokazaju ključne kompetencije potrebne za danu poziciju.

Kako će BEI pomoći vama i vašoj tvrtki?

  • Dobit ćete objektivno, pravedno i pouzdano sredstvo za procjenu i uspoređivanje kandidata i zaposlenih.
  • Postavit ćete jasne kriterije za izbore zaposlenika ili za procjenu.
  • Možete eliminirati pristrasnost u procjeni.
  • Postavit ćete pouzdana očekivanja u svezi s budućim učinkom zaposlenika.
Želite li dobiti više informacija o korištenju BEI?
Kontaktirajte nas