PODRŽAVAMO HR U DONOŠENJU VRIJEDNIH RJEŠENJA ZA TVRTKU.

Strateški HR

U našem brzo promjenljivom poslovnom okruženju najuspješnije organizacije su one koje implementiraju nove procese i učinkovite načine procjene, razvoja i zadržavanja svog ljudskog kapitala. Briga o ljudskoj komponenti Vaše poslovne strategije je ključna za potporu inovacijama i rastu.

Ljudi su najvažniji kapital današnjim tvrtkama, jer daju konkurentsku prednost svakoj organizaciji. Assessment Systems nudi klijentima učinkovite alate i rješenja za potporu dugoročnim HR ciljevima Vaše tvrtke.

Pomažemo Vašoj organizaciji da mjeri i poboljšava opću angažiranost zaposlenih i pronađe mjerne podatke i analitiku koje podržava učinkovitost ulaganja tvrtke u ljude i upravljanje. Naši kvalificirani konzultanti Vam pomažu identificirati izazove sa kojima se suočava Vaša organizacija u odnosu na angažiranost zaposlenika i HR analitike i nude rješenja koja su u skladu sa cjelokupnom poslovnom strategijom.

Želite li znati kako Assessment Systems
može podržati Vaš HR odjel da pruži vrijedna poslovna rješenja?

strategic-hr-structure

Pomažemo Vašoj organizaciji da mjeri i poboljšava opću angažiranost zaposlenika i pronađe mjerne podatke i analitiku koje podržava učinkovitost ulaganja tvrtke u ljude i upravljanje. Naši kvalificirani konzultanti Vam pomažu identificirati izazove sa kojima se suočava Vaša organizacija u odnosu na angažiranost zaposlenika i HR analitike i nude rješenja koja su u skladu sa cjelokupnom poslovnom strategijom.

strategic-hr-structure

Želite li znati kako Assessment Systems
može podržati Vaš HR odjel da pruži
vrijedna poslovna rješenja?

Angažiranost zaposlenika

Visoka angažiranost zaposlenika je pokretačka snaga iza većina poslovnih rezulata. Angažiranost zaposlenika utječe na retenciju, brand poslodavca i reputaciju. Pomažemo Vam mapirati opću klimu organizacije i identificirati područja u kojima trebate intervenirati. Nudimo alate i usluge za održavanje angažiranosti zaposlenika na svim razinama unutar tvrtke od lidera do izvršitelja.

HR analitika

Nudimo rješenja za stalno vrednovanje i analizu HR inicijativa na objektivan i prikladan način. Pomažemo Vašem HR odjelu da pravi bolje strateške odluke o ljudima na temelju podataka. HR analitika može dati predikcije u vezi trendova koji se javljaju i pretvoriti ih u dobre poslovne prilike. Analitika može otkriti kako se trenutačne HR strategije mogu bolje uskladiti sa ciljevima organizacije.

Ljudski resursi s vremenom su se razvili od svoje tradicionalne uloge administratora transakcija u vezi ljudi do strateškog poslovnog partnera. Tempo promjena u poslovnim strukturama i okruženju zahtjeva da HR funkcija isprati tu ulogu. HR odjeli moraju stvoriti i implementirati pravi set kompetencija za uspješno podupiranje poslovnih ciljeva. HR aktivnosti moraju biti strateški usklađene sa cjelokupnom strategijom tvrtke i usmjerene na rešavanje najvažnijih problema.

Želite li saznati više o tome kako Assessment Systems
može podržati Vaše strateške HR odluke?

Share This