STEKNITE UVID U KLJUČNE KOMPETENCIJE.

Procjene utemeljene na kompetencijama

U današnjem poslovnom okruženju koje se brzo mijenja, najbolji način da organizacije održe tržišnu prednost je da imaju najbolje talente među svojim zaposlenicima. Procjena kompetencija daje nam brzo i učinkovito rješenje za prepoznavanje, upravljanje i razvoj talenata. Vaša će organizacija imati koristi od povjećanja produktivnosti ako se osigura da zaposlenici imaju vještine potrebne za postizanje postavljenih ciljeva.

Naše metode procjene utemeljene na kompetencijama namijenjene su pružanju potpune slike o profilu kandidata i načinu na koji će se ponašati na poslu. Da bismo pružili najtočniju procjenu, kombiniramo procjenu osobnosti i procjenu kompetencija, a povezujući osobnost s učinkom možemo bolje predvidjeti uklapanje kandidata s poslom i njegov uspjeh na određenoj poziciji.

Želite li dobiti pravi uvid
u snage i potencijale svojih kandidata?

PREDNOSTI

Objektivan i nepristrasan proces

Pruža brze, pouzdane i relevantne informacije o snagama i slabostima kandidata i definira njihove usporedive kompetencije. Naši jedinstveni stručnjaci za poslovnu psihologiju potiču proces i bolje odluke, što rezultira raznolikijim skupom zaposlenika s povećanom vjerojatnosti uspjeha.

Postavljanje jasnih očekivanja u pogledu učinka

Obje strane imaju koristi od primjene realnih zahtjeva za prepoznavanje odgovarajućeg kandidata i razine njegove kompatibilnosti s radom. Identifikacija i mjerenje kompetencija pojašnjavaju zahtjeve posla, kao i način na koji ih treba obaviti i poslodavcu i zaposlenicima.

Realističan pristup orijentisan na akciju

Procjena kompetencija osmišljena je tako da odražava danu ulogu u organizaciji i mapira tražena ponašanja na poslu.

Naši dokazani alati temelje se na svjetskim priznatim metodologijama kombiniranim s našom jedinstvenom stručnom ekspertizom u poslovnoj psihologiji.

Želite li znati više o tome kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji da dobije prave uvide u kompetencije kandidata?

Što više kompetencije kandidata koreliraju sa zahtevima posla, bolji će biti njegov učinak i posvjećenost poslu.

Sa stanovišta organizacije, kompetencije su znanje, vještine, stavovi i ponašanja koji su neophodni za obavljanje određenih funkcija koje su potrebne na radnom mjestu. Ti zahtjevi pomažu nam opisati kompleksna ponašanja koju bi organizacija htjela vidjeti kod kandidata.

Svaki posao zahtijeva određeni skup znanja i vještina. Naš je pristup uvijek prilagođen da bude u skladu s konkretnom pozicijom, kao i modelom kompetencija Vaše tvrtke. Kompetencije nisu samo korisne u procesu selekcije, već imaju i ulogu u većini drugih postupaka za upravljanje ljudskim resursima. Dobro kreirani model kompetencije potaknut će razvoj mekih vještina unutar organizacije, izgradnju učinkovitih timova, pravilnu procjenu učinka, planiranje nasljednika i razvoj talenata.

Share This