RASVJETLJAVANJE
KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI..

Procjena kognitivnih sposobnosti

Kako svijet postaje sve kompleksniji i kognitivno zahtjevniji, javlja se i veća potreba za zaposlenicima koji imaju unutarnje resurse koji su neophodni kako bi se uspešno nosili sa konstantno sve komplikovanijim situacijama. Rezultati kognitivnih mjerenja su i dalje jedan od najboljih prediktora u selekciji zaposlenika. Visoka korelacija sa kvalitetom i razinom učinka ukazuje da se na temelju njih može doneti odluka u vezi sljedećih sposobnosti osobe: mišljenja, rasuđivanja, logike, rješavanja problema, sposobnosti učenja. Ovi konstrukti (koji se najčešće nazivaju G faktorom) daju dugoročan i stabilan opis sposobnosti osobe i općenito se mere neverbalnim testovima.
Testove kognitivnih sposobnosti ili opće mentalne sposobnosti je najbolje koristiti zajedno sa procjenom osobnosti kako bi se dobila točna predikcija u vezi sa prilagodbom zaposlenika u poziciju, kao i predikcija njegovih potencijala. Postoje različite vrste kognitivnih procjena koje se mogu koristiti u selekciji zaposlenika, a izbor procjena se temelji na vrsti odgovora koje poslodavac želi dobiti u vezi kandidata, kao i zahtjeva pozicije za koju organizacija zapošljava. Stoga, kognitivne procjene mogu mjeriti opću mentalnu sposobnost, logičko rasuđivanje, analitičke vještine, abstraktno rasuđivanje, numeričke sposobnosti, verbalne sposobnosti, sposobnost vizualizacije, donošenje odluka i rasuđivanje, brzinu procesiranja, brzinu i sposobnost učenja, itd.

Ključna prednost korišćenja takvih procjena je smanjenje troškova usled zapošljavanja kandidata koji imaju neophodne kognitivne sposobnosti i vještine da izvrsno obavljaju svoj posao. To je razlog zbog kog se kognitivne procjene često koriste u procesima selekcije kao screening metod ili kao dodatna mjera koja pruža dodatne informacije o svojstvima kandidata.

Želite li da znate kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da stekne uvid u kognitivne sposobnosti kandidata?

PREDNOSTI

Sve kognitivne procjene koje nudimo su kompjuterizovane i dostupne za online administraciju.

Dostupne su na više jezika uz generiranje rezultata na osnovu internacionalnih ili lokalnih normi.

Rezultati i izvještaji se generiraju automatski i dostupni su odmah nakon završetka testa što rezultira brzom, isplativom i pouzdanom predikcijom u vezi potencijala kandidata.

Želite li da znate više o tome kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da procjeni osobnost i motivaciju kandidata?

Mjerenje kognitivnih sposobnosti u kontekstu HR-a najčešće znači mjerenje opće mentalne sposobnosti (General Mental Ability – GMA) koja je osnova za mišljenje, pronalaženje veza i pravilnosti u verbalnim, numeričkim i abstraktnim/figuralnim informacijama.

Prema rezultatima istraživanja GMA predstavlja najbolji prediktor učinka na poslu u okviru širokog dijapazona pozicija, ali posebno na onim kompleksnijim.

GMA uključuje sposobnost rasuđivanja, planiranja, rješavanja problema, abstraktno mišljenje, razumevanje kompleksnih ideja, brzo učenje i učenje iz iskustva. Assessment Systems preporučuje korištenje alata za kognitivnu procjenu koji pravi diferencijaciju između kandidata sa izvanrednom mentalnom sposobnošću kako bi se izbjegao “efekat stropa” koji predstavlja ograničenje mnogih kognitivnih procjena koje se koriste za menadžerske i ekspertske pozicije.

Share This