AKTIVIRAJTE POTENCIJAL
SVOJIH TALENATA.

Upravljanje talentima

Upravljanje talentima omogućava organizacijama da identificiraju, razvijaju, motiviraju i zadrže prave ljude i zaposlenike sa najboljim učinkom u tvrtki. Usko je povezano sa mnogim aspektima djelotvornog funkcioniranja kao što su posvjećenost zaposlenika, unapređenje i motivacija. Činjenica da talenti generišu 80% prihoda tvrtke čini ovu temu još važnijom. Ovi zaposlenici su ključni ljudi u organizaciji koji najviše doprinose njezinom uspjehu i zbog toga tvrtke moraju da se usredotočiti i ulagati u zaposlene sa najboljim učinkom kako bi ostale konkurentne.

Možete povećati učinak najvrjednijih ljudi svoje organizacije pomoću adekvatnog pristupa upravaljanju talentima.

Želite li aktivirati potencijal svojih talenata?

PREDNOSTI

Objektivna identifikacija

Naša jedinstvena trodimenzionalna metodologija temelji se na podacima, uzima u obzir potencijal, reputaciju i učinak talenata, te pomaže organizacijama isključiti subjektivne čimbenike iz procesa upravljanja talentima.

Ciljan i motivišući

Naši stručnjaci otkrivaju ključne značajke i vještine Vaših talenata naglašavajući njihove snage i razvojne izazove u skladu sa organizacionim ciljevima. Kvalitetno dizajniran razvojni program omogućava talentima da ostvare svoj pun potencijal i razvija njihovu posvjećenost poslu.

Pristup orijentisan na rezultate

Naš pristup usredotočuje se na poslovne rezultate i pruža mogućnost mjerenja razvoja talenata kroz nekoliko mjernih podataka koji su u vezi sa potrebama organizacije.

Želite li saznati više o tome kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da identificira, razvija i zadržava talente?

Prema godišnjem Talent Shortage upitniku kojeg je proveo ManpowerGroup, razvoj i zadržavanje talenata unutar organizacije jedan je od najvažnijih aspekata HR strategije, uzimajući u obzir da 36% europskih i 40% globalnih poslodavaca ima problem sa pronalaženjem novih talenata.

UPRAVLJANJE TALENTIMA JE KLJUČNO ZA IDENTIFICIRANJE OSOBA SA VISOKIM POTENCIJALOM, PLANIRANJE NASLJEDNIKA, RAZVOJ KLJUČNIH ZAPOSLENIKA I PODRŠKU START-UP KOMPANIJAMA.

Naši programi upravljanja talentima mogu unaprediti identifikaciju, iskustvo, motivaciju i retenciju talenata. Možemo omogućiti Vašim ključnim ljudima da dostignu svoj puni potencijal.

Share This