UNAPREDITE LIDERSTVO KAKO
BISTE PODSTAKLI RAST.

Razvoj liderstva

Tvrtke sa sjajnim liderima pobeđuju konkurenciju i to je razlog zašto programi razvoja lidera imaju tako važnu ulogu. Loš učinak liderstva vodi gubitku profita i neefikasnosti kompanije generalno, usled niske posvjećenosti i motivacije zaposlenika, visokih razina fluktuacije i potencijlano toksične kulture što mogu biti posljedice lošeg liderstva.

Razvoj i trening lidera može riješiti jedan od najvećih izazova u biznisu. Pomažemo Vam u razvijanju izvrsnih lidere u okviru svoje organizacije unapređivanjem njihovih poslovnih, liderskih i osobnih kompetencija.

Bit razvoja liderskih vještina sadašnjih i budućih menadžera nije u razvoju mekih vještina ili dopadljivih šefova. Bit razvoja liderskih kompetencija je u investiranju u učinak, produktivnost i profitabilnost tvrtke što vodi održivom rastu i konkurentnoj prednosti.

Želite li saznati više o tome kako Assessment Systems može pomoći Vašim ključnim menadžerima da budu bolji i učinkovitiji lideri?

effective-leader-indicators

Bit razvoja liderskih vještina sadašnjih i budućih menadžera nije u razvoju mekih vještina ili dopadljivih šefova. Bit razvoja liderskih kompetencija je u investiranju u učinak, produktivnost i profitabilnost tvrtke što vodi održivom rastu i konkurentnoj prednosti.

effective-leader-indicators

Želite li saznati više o tome kako Assessment Systems može pomoći Vašim ključnim menadžerima da budu bolji i učinkovitiji lideri?

PREDNOSTI

Razvija lidera u cjelini

Lideri se moraju mijenjati i razvijati individualno kako bi održali rast organizacije. Razmatramo osobnost, kompetencije, motivatore i vrijednosti lidera unutar razvojnog programa kako bismo pomogli organizacijama povećati šanse za postizanje promjena koje su u skladu sa strateškim smerom.

Usredotočuje se na veštine vođenja timova

Pomažemo menadžerima da prevladaju nedostatak vještina u vođenju timova, jer moderni lideri nisu više ograničeni na upravljanje individualnim zaposlenicima, već su prvenstveno usmjereni na vođenje timova. Lideri moraju prepoznati potrebe tima, uključujući i način na koji se ove potrebe mogu uskladiti sa zajedničkim ciljevima.

Razvoj relevantnih kompetencija

Kako biste potaknuli razvoj i prevladali ključne nedostatke, neizbježni su praktični primjeri izazova stvarnoga života, jer su načini prevladavanje problema kojima pribegavaju lideri odlučujući za uspjeh organizacije. Stvarna iskustva lidera su u fokusu našeg pristupa.

Važnost programa razvoja lidera istaknuta je u studiji Rozalinde Tores, partnera BCG. Od 4000 tvrtki koje su sudjelovale u istraživanju, 58% nije uspjevalo da obuči zaposlenike za liderske pozicije koje zahtevaju upravljanje složenim, suvremenim scenarijima, unatoč korporativnom treningu, coachingu i razvojnim programima. Može se zaključiti da je nekim od tih korporativnih treninga došlo vreme za veliku reviziju u bliskoj budućnosti.

top-leadership-competencies

Želite li saznati više o tome kako Assessent Systems može pomoći Vašoj organizaciji sa razvojem lidera?

Share This