abstract-reasoning-test

TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA (ART)

Kada poslodavci traže nove zaposlene, oni traže četiri temeljne značajke:

Inteligencija

Energija

Integritet

Interpersonalna inteligencija

Test apstraktnog rezoniranja (Abstract Reasining Test – ART) pomaže prilikom prepoznavanja onih kandidata koji zadovoljavaju prvu značajku.

Što mjeri Test apstraktnog rezoniranja (ART)?

ART mjeri Opću mentalnu sposobnost (General Mental Ability – GMA). GMA jest jedan od najboljih prediktora uspješnosti na različitim vrstama poslova.

“Opća mentalna sposobnost, između ostalog, uključuje sposobnost rezoniranja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog mišljenja, razumijevanja kompleksnih ideja, brzog učenja i učenja iz iskustva” (Gottfredson, 1994, str. 13)

U kojim situacijama preporučujemo ovaj test?

ART pogodan je za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na početne pozicije (u proizvodnji, uslugama, asistenciji, uredskom poslovanju), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti). U poređenju s drugim alatkama za odabir, na ovaj način dobit ćete najbolji mogući rezultat u odnosu na uložen novac.

Što je Test apstraktnog rezoniranja?

TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA (ART) neverbalni je matrični test koji mjeri Opću mentalnu sposobnost i ima visoku valjanost kao prediktor učinka na poslovima u raznim oblastima i svih razina složenosti. Drugim riječima, ART mjeri sposobnost induktivnog zaključivanja, tj. sposobnost osobe da identificira šablone i pravilnosti i da ih primijeni kako bi rješavala dane zadaće. Osobe s iznadprosječnom sposobnošću induktivnog rezoniranja u stanju su izvesti pravila i učiti iz svojeg iskustva i donijeti zaključke o posljedicama svojeg budućeg ponašanja. Takve su osobe obično dobre u rješavanju problema, logično i jasno razmišljaju, brzo uče i donose dobre odluke. Sve su ove kakvoće presudne za skoro svaki posao, ali postaju važnije kako se povećava složenost posla.

KAKO FUNKCIONIRA TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA?

1

Testiranje se može provesti u domu kandidata ili u kontroliranim uvjetima. Test i izvješća dostupni su na engleskom jeziku, ali i na brojnim jezicima srednje i istočne Europe (češkom, nemačkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, rumunskom, ruskom itd.).

2

Test se popunjava online na našoj plaformi koja je jednostavna za uporabu. ART se sastoji od 23 neverbalna logična problema koje je potrebno riješiti u vremenu od 25 minuta.

3

Izvješće se automatski generira za kandidate i za naručitelje testiranja. Rezultati na testu uspoređuju se s lokalnom ili međunarodnom normativnom skupinom koju čini više od 200 osoba.

Sample item

Ispitanicima se prikazuje niz figura koje su razmještene po određenom pravilu. Zadaća je kandidata otkriti pravilo i koristeći se tim pravilom zamijeniti upitnik (?) nekom od ponuđenih figura.

KAKO ART POMAŽE VAŠOJ ORGANIZACIJI I ZAPOSLENIMA?

Odabir zaposlenika

Najkorisniji je u situacijama kada želite procijeniti spoznajne sposobnosti kandidata i zaključiti imaju li dostatne intelektualne sposobnosti za obavljanje poslova za koje apliciraju.

Ciljna skupina

Podesan za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na početne pozicije (u proizvodnji, uslugama, asistenciji, uredskom poslovanju), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti).

Povećanje uspješnosti zaposlenika

ByInkorporiranjem ART rezultata u Vaše procese donošenja odluka prilikom zapošljavanja, povećat ćete šanse da će odabrani kandidati uspješno obavljati svoj posao.

TRAŽITE TEST ZA KOGNITIVNU PROCJENU?

Pogledajte testove razvijene od strane Assessment Systems International. Zatražite besplatan login za Vašu tvrtku ili nas kontaktirajte za više informacija.

Share This