SafeSystem

ŠTO JE SIGURNOSNI SUSTAV?

Sigurnost počinje s Vašim zaposlenima.

Inženjerska industrija, prijevoz, oružane snage i policija: u nekim oblastima i branšama, poput spomenutih, ne treba testirati estetiku ili kreativnost jer sigurnost jest najvažniji kriterij. Stoga, važno je provjeriti samosvjesnost, preciznost i pažljivost zaposlenih, uzimajući u obzir da je sigurnost utkana u osobnost radnika i nije u njegovom vidljivom ponašanju. I zato, umjesto mjerenja tolerancije na monotoniju ili vještine pažnje, vjerujemo da je daleko znanstveno utemeljenije i orijentirano prema budućnosti, ispitivati duboko ukorijenjene značajke osobnosti. Na ovaj će način rezultati biti precizniji i pouzdaniji.

KOJI SU ELEMENTI SIGURNOSNOG SUSTAVA?

Trening o sigurnasti na radu pomaže zaposlenima, međutim, ne daje informacije o tome na koji način svaka individua doprinosi sigurnosti. Zbog toga, svaki ovakav program ima ograničen uspjeh i rezultate. Tradicionalan pristup sigurnosti fokusiran je na sustav, a ne na ljude. Kreiranjem klime sigurnosti stavlja se akcent na ljude, a ne na sustave i procese. Hogan Sigurnosni sustav model pruža alatke koje su nužne za izgradnju i održavanje kulture sigurnosti unutar organizacije.

Tri su komponente sustava sigurnosti:
Istraživanje  o klimi sigurnosnog sustava – pruža povratne informacije o percepciji sigurnosti na svim razinama u organizaciji i daje rezultat o općoj ocejni sigurnosti u tvrtki.

Hogan procjena sigurnosti evaluira zaposlene i kandidate za poziciju u odnosu na rezultate u šest dimenzija koje se odnose na sigurnosno ponašanja i pruža vrijedne informacije u cilju kreiranja što sigurnije poslovne okoline. Hoganovo izvješće o sigurnosti  razvijeno je  sukladno potrebama klijenata i bazirano na rezultatima našeg obujmnog istražiteljskog iskustva.  Izvješće je jednostavano i lako za razumijevanje, a testiraju se samo značajke osobnosti koje su u izravnom odnosu sa sigurnosnim ponašanjem. Ove značajke stabilne su  i daju sliku o stavovima osobe prema sigurnosti, a rezultati su pouzdaniji od drugih vrsta mjerenja. Test sigurnosti nije običan test osobnosti jer su određene osobine poželjne u drugim poljima rada, dok u smislu sigurnosnog ponašanja predstavljaju rizike.  Dimenzije koje su nabrojane u nastavku predstavljaju nužnost u mjerenju sigurnosnog ponašanja:

  • Prkosan – Suradljiv(Defiant – Compliant)
  • Paničan – Čvrst (Panicky – Strong)
  • Razdražljiv – Raspoložen (Irritable – Cheerful)
  • Dekoncentriran – Promišljen (Distractible – Vigilant)
  • Nesmotren – Oprezan (Reckless – Cautious)
  • Arogantan – Može se trenirati (Arrogant – Trainable)

Proces Coaching Sigurnosnog sustava pruža menadžmentu povratne informacije, utemeljene na podacima, o tome što je potrebno kako bi se izgradila i održala kultura sigurnosti unutar tvrtke.

NA KOJI NAČIN SIGURNOST POMAŽE VAŠOJ TVRTKI?

Odabir ili procjena
Rezultati sigurnosnog izvješća mogu doprinijeti donošenju odluka za “zeleno ili crveno svjetlo” u odabiru osoblja, a također je korisno u procjeni zaposlenika koji su već u radnome odnosu. U ovom slučaju rezultati se mogu koristiti kao alatka za odabir sudionika za trening sigurnosti, jer na taj način možemo točnije odrediti tko i koje sigurnosne komponente treba poboljšati. Zahvaljujući ovome izvješću obuke i treninzi bit će troškovno učinkovitiji.

Smanjiti broj nesretnih slučajeva ili krađa
Bez obzira na to koja vrsta štete prijeti tvrtki, Hogan Safety izvješće ukazuje na slabosti ili potencijale Vaših zaposlenih. Kada istražujemo stavove zaposlenih po pitanju sigurnosti i kada ih pokušavamo izgraiti, smanjujemo bilo izravne (npr. osiguranje, naknade) ili neizravne troškove (loš PR, fluktuacija radne snage)

Hogan Izvješća Sigurnosnog sustava

Hogan Safety for selection

for Selection

Hogan Safety for development

for Development

Share This