Satisfaction survey

Istraživanje zadovoljstva

ŠTO JE UPITNIK O ZADOVOLJSTVU?

Upitnik o zadovoljstvu može Vam pomoći razumjeti mrežu društvenih odnosa unutar organizacije. To je anonimni kvalitativni upitnik za zaposlene koji skicira njihovo sveukupno zadovoljstvo njihovim poslom kao i konkretnim aspektima njihove radne okoline. Zadovoljstvo može biti izmjereno vrlo precizno i unapređeno korištenjem s ciljanim preporukama i intervencijama.

KAKO ĆE UPITNIK O ZADOVOLJSTVU POMOĆI TVRTKI I ZAPOSLENIMA?

 • Tvrtka će dobiti kompleksnu sliku o tome što se cijeni i što nije dobrodošlo kod zaposlenih u raznim područjima rada.
 • Zaposleni će dobiti priliku komentirati važne aspekte svojega rada i iznijeti svoje brige.

Upitnik također pruža:

 • Identificiranje faktora koji utječu na  zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo
 • Pravovremensko identificiranje moguće fluktuacije među osobljem
 • Poboljšanje identificiranja zaposlenih s tvrtkom
 • Otkrivanje problema u internoj komunikaciji
 • Informacije o tome kakvi su stavovi zaposlenih po pitanju bonusa
 • Informacije o subjektivnim stavovima zaposlenih o menadžerima i nadređenima

ŠTO JE SPECIFIČNO ZA NAŠ PRISTUP?

 • Fleksibilnost odgovaranja na Vaše zahtjeve. Moći ćete nadgledate područja koja Vas najviše zanimaju.
 • Povjerljivost informacija.
 • 100% anonimnost svih ispitanika.

KAKO SE UPITNIK PRIMJENJUJE?

 • Detaljno istražujemo okolinu u tvrtki i zahtjeve uprave.
 • Temeljem ovih podataka, pripremamo upitnik i konzultiramo se s klijentom o sadržaju.
 • Dijelimo i prikupljamo upitnike izravno u Vašoj tvrtki.
 • Analiziramo odgovore.
 • Pripremamo sažeto izvješće upitnika koji uključuje sva važna otkrića i Izvršni sažetak.
 • Prezentiramo rezultate klijentu.
 • Spremni smo odgovoriti na sva dodatna pitanja i pružiti konzultacije na temu primjene željenih promjena.
Share This