Hogan Certification

Hogan certifikacija

HOGAN CERTIFIKACIJSKI TRENING

NAMJENJEN: Menadžerima i vođama timova, HR menadžerima i profesionalcima, HR konzultantima, organizacijskim psiholozima

Naučićete koristiti tri Hogan alata:

1. HOGANOV INVENTAR LIČNOSTI (HPI)
govori nam o osobnim karakteristikama koje pomažu ili otežavaju slaganje sa drugima i postizanje osobnih i poslovnih ciljeva.

2. HOGAN RAZVOJNI INVENTAR (HDS)
identificira faktore koji ometaju relacije na poslu, umanjuju produktivnost i ugrožavaju uspjeh u karijeri.

3. MOTIVI, VREDNOSTI, PREFERENCIJE INVENTAR (MVPI)
istražuje poslovne motivatore i vrijednosti koji utječu na uklapanje pojedinca u organizacijsku klimu i kulturu

Dobrobiti za svakog polaznika treninga:

E

Besplatna samoprocjena na tri inventara ličnosti i jednočasovan fidbek s ovlaštenim Hogan konzultantom.

E

Popunjavanje inventara (HPI, HDS, MVPI) se vrši online i izvještaji se dobivaju na e-mail.

E

Tiskana kopija Hogan vodiča, kao i DVD sa materijalima.

E

Tumačenje Hogan rezultata pod supervizijom ovlaštenog konzultanta.

E

Trodnevna certifikacija koju drže certificirani treneri sa dugogodišnjim iskustvom u administraciji i interpretaciji Hogan alata.

Polaznici stječu znanje na sljedeći način:

E

Sudionici sprovode detaljnu analizu i interpretaciju rezultata procjene na osnovu različitih simulacija i realnih studija slučaja.

E

Sudionici bivaju upoznati sa najboljim praksama u korištenju i interpretaciji alata.

E

Na temelju uspješne demonstracije teorijskog poznavanja Hogan alata, kao i na temelju potvrđene uspješnosti u davanju fidbekova, polaznik postaje certificirani Hogan korisnik.

Certifikat se dodjeljuje polazniku koji ispuni sve obaveze predviđene programom (pismena tumačenja Hogan profila i usmeno davanje fidbeka) bez obzira na njegovu/njenu profesiju, zvanje ili sveučilišno obrazovanje.

Hogan-certification

Napomena: pored zvaničnih najavljenih termina treninga, ukoliko postoji više polaznika iz jedne tvrtke, moguće je organizirati i vanredne Hogan certifikacijske treninge.

Sljedeći datumi certifikacija

ONLINE – Zagreb, Hrvatska – 20-23. aprila

Kontaktirajte nas za više informacija o certifikaciji na adria@asystems.as

Upcoming Certification trainings | in English

  • Virtual – online, 24–25 March, 2021
  • Prague, Czech Republic 20–21 October, 2021

For more information about the Certification training please contact us at info@asystems.as

Hogan certifikacijski trening

Sljedeći certifikacijski trening

Choose your country for international workshops

Share This