Development Center

Centar za razvoj

ŠTO JE DEVELOPMENT CENTER/RAZVOJNI CENTAR?

Development Center (DC) ili Razvojni centar visoko je vjerodostojna moderna metoda skiciranja kompetencija Vaših zaposlenih i definiranja njihovih budućih razvojnih planova.

Obično pripremamo jednodnevni ili dvodnevni program za DC naših klijenata. Kao dio programa, zaposleni sudjeluju u individualnim i skupnim situacijama (model situacije, studije slučaja, psihodijagnostika posla, itd.) koje odgovara  kompetencijama nužnim za uspješnost na danoj poziciji u danoj organizaciji.

Naši klijenti najčešće uporabljuju DC kao efikasno sredstvo u sljedećim slučajevima: kreiranje mjerljivih osobnih razvojnih planova, prepoznavanje internih talenata, podrška budućem razvoju menadžerskih vještina zaposlenih na menadžerskim pozicijama.

KAKO DC MOŽE POMOĆI VAŠOJ TVRTKI I ZAPOSLENIMA?

 • Dobit ćete vjerodostojne i svrsishodne  informacije o potencijalima  i slabostima Vaših zaposlenih koje inače ne biste mogli identificirati.
 • Moći ćete uvoditi precizno ciljane razvojne aktivnosti (trening, coaching, mentoring) fokusirane na prepoznavanje razvojne potrebe i na taj ćete način povećati povrat investicije u razvoj zaposlenih.
 • Moći ćete uspoređivati zaposlene.
 • Polaznici će imati priliku učiti uz pomoć imitacije (polaznici često izjavljuju da je DC vrlo korisno razvojno iskustvo).
 • DC unapređuje kompetencije internih evaluatora.
 • DC biti će prihvaćen unutar Vaše tvrtke kao  nepristrana i vjerodostojna metoda prilikom donošenja odluka u odjelu ljudskih resursa.

ŠTO JE KARAKTERISTIČNO ZA NAŠ PRISTUP?

Složenost: Sudjelujemo tijekomsveukupnog procesa – pomažemo klijentima u definiranju zahtjevane kompetencije, razvijamo odgovarajuće forme za internu komunikaciju, dizajniramo i implementiramo DC uključujući i završna izvješća  i individualne povratne informacije svim sudionicima, pomažemo tvrtki u razvijanju forme i sadržaja  osobnih razvojnih planova.

Pažljiva analiza potreba je klijenta: Prije pokretanja svakog DC pažljivo analiziramo ciljeve svakog projekta, sve relevantne okolnosti, kompetencije koje su nužne na specifičnim pozicijama u specifičnoj tvrtki, očekivanja klijenata od odgovarajućeg DC dizajna, itd.

Profesionalizam: Kada implementiramo DC, kreiramo timove iskusnih profesionalnih facilitatora, evaluatora, ukoliko je nužno i glumaca.

Specifične i ciljane aktivnosti: Uvijek prilagođavamo aktivnosti u skladu sa specifičnostima radne pozicije i tvrtke. Primjenjujemo aktivnosti koje najbolje skiciraju tražene kompetencije. Razvijamo situacije koje vjerodostojno oslikavaju svakodnevne aktivnosti kandidata poput “dan života g./gđe…”. Istovremeno, možemo razvijati i tematske DC zasnovane na analogijama poput “dan na Himalajima”. Ukoliko je u skladu s ciljevima DC, uvijek smo spremni uključiti i aktivnosti u prirodi.

KOJE VRSTE DC NUDIMO?

 • Individualni DC
 • Skupni DC
 • DC s aktivnostima u prirodi
 • Jednodnevni DC
 • Dvodnevni DC
Share This