Budući da svijet postaje sve kompleksniji i spoznajno zahtjevniji sve je veća i potražnja za zaposlenima koji imaju unutarnje potencijale nužne  za uspješno obavljanje neprestano rastuće složenosti zadaća i poslova. Test dijagramatskog rezoniranja (Diagrammatic Reasoning Test - DRT) omogućava mjerenje jedne od najvažnijih psiholoških značajki koja poboljšava sposobnost zaposlenih da rade na složenim zadacima i kompleksnim spoznajnim  aspektima modernih poslova.

 

DRT mjeri Opću mentalnu sposobnost (General Mental Ability GMA). GMA  jedan je od najboljih prediktora uspješnosti na različitim vrstama poslova.

“Opća mentalna sposobnost, između ostalog, uključuje sposobnost rezoniranja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog mišljenja, razumijevanja kompleksnih ideja, brzog učenja i učenja iz iskustva" (Gottfredson, 1994, str. 13)

DRT može se rabiti kao samostalna mjera u obujnim procesima regrutacije ili kao jedna od metoda koja se rabi u završnim krugovim procesa odabira i pogodan je za prediđanje uspješnosti na složenijim poslovima (npr. pozicije menadžera, specijalista i IT stručnjaka). U poređenju s drugim alatkama za odabir, na ovaj ćete način dobiti najbolji mogući rezultat u odnosu na uložen novac.

TEST DIJAGRAMATSKOG REZONIRNAJA (DIAGRAMMATIC REASONING TEST - DRT) mjeri sposobnost brzog učenja i prepoznavanja  logičnih pravila i njihove primjene u procjeni različitih situacija i rješavanju problema. Služi predviđanju učinka na pozicijama koje zahtjevaju kako dobro strateško, tako i razvijeno analitičko razmišljanje - sposobnost brzog razumijevanja globalne slike, kao i razumijevanje implikacija danih ograničenja (npr. poslovi menadžera, programera, projekt menadžera, analitičara, itd.)

KAKO SE RADI TEST DIJAGRAMATSKOG REZONIRANJA?

1

Testiranje se može provesti u domu kandidata ili u kontroliranim uvjetima. Test i izvješća dostupni su na engleskom jeziku, ali i na brojnim jezicima srednje  i istočne Europe (češkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, ruskom).

2

Test se popunjava online na našoj plaformi koja je jednostavna za uporabu. DRT sastoji se od 24 logična problema podijeljenih u 6 blokova i 2 podtesta koje je potrebno riješiti u vremenu od 18 minuta.

3

Izvješće se automatski generira za kandidate i za naručitelje testiranja. Rezultati na testu uspoređuju se s lokalnom ili međunarodnom normativnom skupinom koju čini više od 200 osoba.

Primjer 1

U ovoj vrsti zadataka, ispitanicima se prikazuje informacijski panel koji opisuje nekoliko operatora (pravila) i panel koji sadrži nekoliko primjera koji ilustriraju način na koji ovi operatori mijenjaju redoslijed znakova (slova i brojeva). Temeljem ovih informacija, zadaća je ispitanika zamijeniti jedan ili više upitnika (?) koji predstavljaju nedostajuće ULAZE, OPERATORE ILI IZLAZE (inputs, operators ili outputs) s jednim od predloženih rješenja.


Primjer 2

U ovoj vrsti zadataka, ispitanicima se prikazuju dijagrami koji pokazuju efekte operatora (pravila) na različite apstraktne oblike. Zadatak ispitanika je da prvo otkrije ulogu pojedinačnih operatora, a potom da temeljem tih informacija zamijeni upitnike (?) koji predstavljaju nedostajuće IZLAZE (outputs) s jednim od ponuđenih rješenja.


KAKO DRT POMAŽE VAŠOJ ORGANIZACIJI I ZAPOSLENIMA?

Odabir zaposlenih

Najkorisniji je u situacijama kada želite procijeniti spoznajne sposobnosti kandidata i zaključiti posjeduje li dostatne  intelektualne sposobnosti za obavljanje poslova za koje apliciraju.


Ciljna skupina

DRT pogodan je za odabir na pozicije više složenosti (npr. menadžeri i specijalisti).


Povećanje uspješnosti zaposlenih

Inkorporiranjem DRT rezultata u Vaše procese donošenja odluka prilikom zapošljavanja, povećat ćete šanse da će izabrani kandidati uspješno obavljati svoj posao.