Kada poslodavci traže nove zaposlene, oni traže četiri temeljne značajke:

Inteligencija

Energija

Integritet

Interpersonalna inteligencija

 

Test apstraktnog rezoniranja (Abstract Reasining Test - ART) pomaže prilikom prepoznavanja onih kandidata koji zadovoljavaju prvu značajku.

 

ART mjeri Opću mentalnu sposobnost (General Mental Ability - GMA). GMA jest jedan od najboljih prediktora uspješnosti na različitim vrstama poslova.

“Opća mentalna sposobnost, između ostalog, uključuje sposobnost rezoniranja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog  mišljenja, razumijevanja kompleksnih ideja, brzog učenja i učenja iz iskustva"  (Gottfredson, 1994, str. 13)

ART pogodan  je za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na početne pozicije (u proizvodnji, uslugama, asistenciji, uredskom poslovanju), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti). U poređenju s drugim alatkama za odabir, na ovaj način dobit ćete najbolji mogući rezultat u odnosu na uložen novac.

TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA  (ART) neverbalni je matrični test koji mjeri Opću mentalnu sposobnost i ima visoku valjanost kao prediktor učinka na poslovima u raznim oblastima i svih razina složenosti. Drugim riječima, ART mjeri sposobnost induktivnog zaključivanja, tj. sposobnost osobe da identificira šablone i pravilnosti i da ih primijeni kako bi rješavala dane zadaće. Osobe s iznadprosječnom sposobnošću induktivnog rezoniranja u stanju su izvesti pravila i učiti iz svojeg iskustva i donijeti zaključke o posljedicama svojeg budućeg ponašanja. Takve su osobe obično dobre u rješavanju problema, logično i jasno razmišljaju, brzo uče i donose dobre odluke. Sve su ove kakvoće presudne za skoro svaki posao, ali postaju važnije kako se povećava složenost posla.

KAKO SE RADI TEST APSTRAKTNOG REZONIRANJA?

1

Testiranje se može provesti u domu kandidata ili u kontroliranim uvjetima. Test i izvješća  dostupni su na engleskom jeziku, ali i na brojnim jezicima srednje i istočne Europe (češkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, ruskom).

2

Test se popunjava online  na našoj plaformi koja je jednostavna za uporabu.  ART se sastoji od 23 neverbalna logična problema koje je potrebno riješiti u vremenu od 25 minuta.

3

Izvješće  se automatski generira za kandidate i za naručitelje testiranja. Rezultati na testu uspoređuju se s lokalnom ili međunarodnom normativnom skupinom koju čini više od 200 osoba.

Primjer zadatka

Ispitanicima se prikazuje niz figura koje su razmještene po određenom pravilu. Zadaća je kandidata otkriti pravilo i koristeći se tim pravilom zamijeniti upitnik (?) nekom od ponuđenih figura.


  Preuzmite primjer izvješća

KAKO ART POMAŽE VAŠOJ ORGANIZACIJI I ZAPOSLENIMA?

Odabir zaposlenih

Najkorisniji je u situacijama kada želite procijeniti spoznajne  sposobnosti kandidata i zaključiti imaju li dostatne intelektualne sposobnosti za obavljanje poslova za koje apliciraju.


Ciljna skupina

Podesan  za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na početne pozicije (u proizvodnji, uslugama, asistenciji, uredskom poslovanju), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti).


Povećanje uspješnosti zaposlenih

Inkorporiranjem ART rezultata u Vaše procese donošenja odluka prilikom zapošljavanja, povećat ćete šanse da će odabrani kandidati uspješno obavljati svoj posao.