Hogan

"Zaposlite temeljem informacija."

HoganČesto se pogriješi prilikom odabira kandidata i zaposlimo neodgovarajuću osobu. Zapravo, istraživanja pokazjuju da je više od polovice novozaposlenih neodgovarajući za predviđenu poziciju. Uzimajući u obzir da neodgovarajuća osoba staje 150% od njezine godišnje plaće, sigurni smo da nitko ne želi ponoviti grešku. Mi Vam možemo pomoći.

Procjena osobnosti prije zapošljavanja jedna je od najvaljanijih i isplativijih strategija za identificiranje najpodesnijih kandidata za posao.  Uporabom HoganSelect prilikom procesa odabira, možete odrediti stil radnog ponašanja kandidata, razumjeti koji su njegovi pokretači i prepoznati koji su uzorci ponašanja koji se mogu ispriječiti na putu prilikom obavljanja posla. Opskrbljeni ovako moćnim uvidom, možete poboljšati zapošljavanje i povećati produktivnost.

Hogan SELECT izvješća

Advantage izvješće predstavlja pojednostavljeno rješenje u procesu odabira s trenutačnom mogućnošću primjene. Procjena na bazi 71 pitanja koja traje 5 minuta pruža grafički prikaz opće zapošljivosti kandidata.

 

Express izvješće bazira se na rezultatima kandidata u sedam dimenzija koje utječu na radnu uspješnost u sedam kategorija poslova. On daje izravnu preporuku utemeljenu na rezultatima procjene koji identificiraju svakog kandidata kao visoko, umjereno ili slabo podesnog za poziciju. Osim toga, izvješće identificira kandidatove prednosti, slabosti i stil razgovora.

 

Fit izvješće se sastoji od grafičkog prikaza skale djelovanja, kratkog predviđanja radnog učinka kandidata i preporuke za zapošljavanje. Najčešće se rabi u procesu masovnog odabira ili kao sastavni dio sustava odabira u više faza. Lako se može prilagoditi tako da obuhvati preporuke za zapošljavanje na više različitih pozicija.

 

Basis izvješće kombinira psihološku procjenu i bihevioralni razgovor kako bi se procijenio potencijal kandidata za zapošljavanje. Ovo iscrpno izvješće pruža bogat opis podesnosti kandidata za neki posao, preporuku za zapošljavanje, smjernice za bihevioralni razgovor i proces donošenja odluka o zapošljavanju - što su sve portebne informacije za evaluaciju kandidata i donošenje kvalitetne odluke o zapošljvanju