ŠTO JE RIZIK ZAPOSLENIH?

Put k povjerenju.

Rizik zaposlenih usluga je koja podrazumijeva prepoznavanje zaposlenih/kandidata kod kojih postoji veći rizik za ispoljavanjem protuproduktivnog radnog ponašanja (CWBs - counterproductive work behaviors) koje je štetno za tvrtku ili druge zaposlene. Kod ranog prepoznavanje ovakvog zaposlenog/kandidata, tvrtka može unaprijed poduzeti odgovarajuće korake s namjerom sprječavanja financijskog gubitka, zakonske odgovornosti i štete ugledu organizacije.

Za prepoznavanje zaposlenih s visokim rizikom od CWBs rabi se analiziranje podataka (tzv. data mining), računalno učenje i umjetna inteligencija. To je set matematičkih alatki koje se rabe za analizu velikih količina podataka i pronalaženje skrivenih veza i pravilnosti u njima. Podaci uneseni u matematičke modele korišteni u ER servisu mogu biti – pored psihometrijskih podataka – u vezi s poslom, kao i informacije uobičajeno prikupljene od strane HR odjela tvrtke (poslovni učinak, KPI, broj izostanaka, prosječan broj radnih sati tijekom tjedna , razina obrazovanja, prosječna mjesečna plaća, broj godina provedenih u tvrtki, prijašnji posao, starosna dob, spol, broj djece itd.)

Za tvrtke koje uporabljuju ER usluge (iznimno kada se rabe i psihometrijski podaci) ne postoji potreba za financiranjem i organiziranjem odvojenih i posebno ciljanih setova informacija jer se tada mogu koristiti već postojećim ,,operativnim informacijama’’ prikupljenih kao proizvod svakodnevnih HR procesa. Ovo kontinuirano prikupljanje podataka dozvoljava neprestano ažuriranje baze podataka i povijesti podataka temeljem kojih matematički modeli prepoznaju rizične zaposlene. Ova činjenica osigurava da će matematički modeli prikazati najsvježije faktore povezane s CWBs, i time će poduzeti koraci i intervencije biti efektivni.

KAKO MODEL PROVJERE RIZIKA ZAPOSLENIH MOŽE POMOĆI VAŠOJ TVRTKI?

Rano prepoznavanje zaposlenih/kandidata s rizikom od CWBs
Prepoznavanje glavnih faktora povezanih s visokim rizikom od CWBs
Minimalni troškovi povezani s uvođenjem sustava i podešavanja parametara
Stalna prilagodljivost sustava i njegovo redovito ažuriranje

UPORABA MODELA PROVJERE RIZIKA ZAPOSLENIH 

Rani odabir podesnih kandidata s obzirom na rizik od CWBs
Mogućnost ciljanih (sveopćih ili pojedinačnih) intervencija u cilju sprječavanja CWBs
Sprječavanje financijskih gubitaka i zakonskih odgovornosti
Održavanje ugleda tvrtke
Izvješće o riziku zaposlenih