Članice kompanije Assessment Systems International nalaze se u Češkoj Republici, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Poljskoj. Takođe, imamo svoje predstavnike u Bugarskoj, Rusiji i Ukrajini.

 

Molimo Vas da izaberete Vašu lokaciju sa leve strane kako bi nas bolje upoznali i kontaktirali našu najbližu kancelariju. U slučaju da nema lokalne kancelarije u Vašoj zemlji, izaberite Assessment Systems International kao Vaš kontakt.