SVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE

Metode rada moderne tvrtke transformiraju se i sve više razvijaju kulturu timskog rada; dok, u međuvremenu, trajni odjeli i stalne relacije nestaju zbog timske organizacije. Ovakva vrsta promjene podrazumijeva veću fleksibilnost, ali za menadžere uvodi nove rizike i zadaće koji bi mogle biti riješene kroz karakterizaciju čitavih timova i kreiranje zajedničkog profila umjesto procjene zaposlenih kao pojedinaca.

Mi, Assessment Systems, vjerujemo da tim znači puno više nego članovi koji ga čine, tako da bi njihov zajednički učinak mogao biti uveliko bolji nego ukupan učinak njihovog pojedinačnog rada. Timski profil može pokazati i istražiti bit ove dodatne mogućnosti, procjenjivanjem zančajki i osobnosti članova tima, i razradom ovih podataka na jedan nov, sveobuhvatan način.

ŠTO JE PROFIL TIMA?

Profil tima koji je kreiran temeljem pojedinačnih izvješća  i skupne psihologije, rezimira rezultate svakog potencijalnog ili trenutačnog člana tima na novi način. Osobne su zančajke uključene u profil kroz poznate skale i rezultate Hogan procjena i predstavljene su grafički. Članovi se upoznaju s rezultatima svojih kolega i mogu vidjeti njihove sličnosti i razlike. Uz pomoć ovog izvješća mogu uvidjeti koja područja tima je potrebno razvijati, što su im potencijali i slabosti i također mogu lakše razumjeti dinamiku skupine.

Ljudi, situacije, uloge
Bit timskog rada, ovisno o zadaći, uglavnom se temelji na dobro definiranim ulogama – ponekad formalnim, ponekad neformalnim. Ali tko je prava osoba za vođu skupine za financije, a tko može motivirati tim? Najvažnije polje primjene profila tima jest ispravna procjena i identificiranje najbolje osobe za svaku poziciju; ili odlučivanje o tome tko bi se trebao razvijati kako bi maksimalno povećao svoj učinak. Osim ovih informacija, izvješće se može fokusirati na raspoređivanje neformalnih uloga i na neistražene, i samim tim, neiskorištene prilike.

Društvenost i timski rad
Kada je u pitanju tim, radni učinak ne bi trebao biti utemeljen samo na društvenosti i voljnosti osobe da radi u skupini. Brojni pristupi na ovaj način pojednostavljuju timski rad, ali naš profil tima to ne čini. On uspoređuje značajke članova tima na više važnih razina i daje razvojne preporuke na skupnoj i pojedninačnoj razini. Ponekad uspjeh tima ovisi o zajedničkim vrijednostima i motivaciji skupine, što se takođe analizira ovim izvješćem.

KAKO ĆE PROFIL TIMA POMOĆI VAŠOJ TVRTKI?

  • Pomaže u ubrzavanju procesa timske dinamike
  • Pomaže u sprječavanju i rješavanju konflikata unutar tima
  • Pomaže dodjeljivanju formalnih i neformalnih uloga unutar tima
  • Ističe vrline i mane skupine