HOGAN CERTIFIKACIJSKI TRENING

NAMJENJEN: Menadžerima i vođama timova, HR menadžerima i profesionalcima, HR konzultantima, organizacijskim psiholozima

Naučićete koristiti tri Hogan alata:

1. HOGANOV INVENTAR LIČNOSTI (HPI)

govori nam o osobnim karakteristikama koje pomažu ili otežavaju slaganje sa drugima i postizanje osobnih i poslovnih ciljeva.

2. HOGAN RAZVOJNI INVENTAR (HDS)
identificira faktore koji ometaju relacije na poslu, umanjuju produktivnost i ugrožavaju uspjeh u karijeri.

3. MOTIVI, VREDNOSTI,
PREFERENCIJE INVENTAR (MVPI)
istražuje poslovne motivatore i vrijednosti koji utječu na uklapanje pojedinca u organizacijsku klimu i kulturu

 

Dobrobiti za svakog polaznika treninga:

►  Besplatna samoprocjena na tri inventara ličnosti i jednočasovan fidbek s ovlaštenim Hogan konzultantom.

► Popunjavanje inventara (HPI, HDS, MVPI) se vrši online i izvještaji se dobivaju na e-mail.

Tiskana kopija Hogan vodiča, kao i DVD sa materijalima.

► Tumačenje Hogan rezultata pod supervizijom ovlaštenog konzultanta.

► Trodnevna certifikacija koju drže certificirani treneri sa dugogodišnjim iskustvom u administraciji i interpretaciji Hogan alata.

Polaznici stječu znanje na sljedeći način:

Sudionici sprovode detaljnu analizu i interpretaciju rezultata procjene na osnovu različitih simulacija i realnih studija slučaja.

Sudionici bivaju upoznati sa najboljim praksama u korištenju i interpretaciji alata.

► Na temelju uspješne demonstracije teorijskog poznavanja Hogan alata, kao i na temelju potvrđene uspješnosti u davanju fidbekova, polaznik postaje certificirani Hogan korisnik. 

Certifikat se dodjeljuje polazniku koji ispuni sve obaveze predviđene programom (pismena tumačenja Hogan profila i usmeno davanje fidbeka) bez obzira na njegovu/njenu profesiju, zvanje ili sveučilišno obrazovanje.

Napomena: pored zvaničnih najavljenih termina treninga, ukoliko postoji više polaznika iz jedne tvrtke, moguće je organizirati i vanredne Hogan certifikacijske treninge.

Sljedeći certifikacijski trening

Gdje? Zagreb, Golf & Country Club Zagreb, Jadranska avenija 6
 

Kada? 21 - 23. studeni 2017.

Trening uključuje popunjavanje sva tri inventara ličnosti (HPI, HDS, MVPI), dobivanje fidbeka na temelju njih, propratne materijale, kao i catering za sva tri dana.